แลกเปลี่ยน/คืน

 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (โดยปิดสนิท และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า จากเรา เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเครดิต Dii
 2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว
 3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่ง 50 บาทเข้าบัญชี Dii ของท่าน
 4. สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจากพวกเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ
 5. เราจะยอมรับการคืนสินค้าที่ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หากปัญหานี้เกิดขึ้นโปรดติดต่อเราเพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา สินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่า 20% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาล (เพื่อป้องกันการแอบอ้าง) ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเครดิต Dii
 6. เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ admin@dii.co.th สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์
 7. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

  1) สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก dii.co.th

  2) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมอาการแพ้)

  3) สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า

  4) ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท

  5) ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

  6) กรณีเป็น voucher ของ ดีไอไอ เอสเธทิค เมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อแล้วไมสามารถ ทำการ refund ได้

  7) Voucher เมื่อซื้อแล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้ทุกกรณี

  8) voucher ไม่สามารถแลกเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า (กรณีเป็น Product)

 1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท 10.00 – 19.00 (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่ง 50 บาทเข้าบัญชี Dii ของท่าน
 4. บริษัทฯ จัดส่งในเวลาทำการ (ยกเว้นวันเสาร์- วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 5. บริษัทฯ จัดส่งให้ภายใน 3 วันทำการ โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งของให้บริษัทจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ และไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัท (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางเว็บ และช่องทาง social media ของบริษัท)
 6. สำหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกในการส่งภายใน 3 วัน

  - รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลัง 15.00 น.

  - รายการสั่งซื้อที่เก็บเงินปลายทาง

 7. บริษัทฯ มีการบริการจัดส่งฟรีเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ 1,000 ขึ้นไป (ยกเว้นมีการจัดส่งเสริมการขาย)
 8. หากสินค้าไม่ครบถึง 1,000 บาท บริษัท จะคิดค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมจำนวน 50 บาท ต่อใบเสร็จ
 9. เมื่อสินค้าพร้อมส่ง บริษัทจะแจ้งยืนยันสินค้าและเลขที่ไปรษณีย์ ตามอีเมล์ และสมาชิก จึงให้ทางลูกค้าจำเป็นต้องลงทะเบียนในการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์
 10. ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ เป็นจำนวน 100 บาท

  - ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่นที่อยู่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ

  - บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกได้

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าใน (กรณีเป็น Voucher, Package , บัตรกำนัล )

 1. เมื่อท่านสั่งซื้อ Voucher , Package , บัตรกำนัล ทางบริษัทจะส่ง ใบเสร็จรับเงินให้ท่านในช่องทาง email ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้
 2. Voucher, Package จะถูกบันทึกใบระบบ Member ต่อเมื่อคำสั่งซื้อของท่านถูกต้องและทางบริษัทได้รับการยืนยันจากกการชำระเงินของลูกค้าแล้วเท่านั้น
tiktok ig twitter facebook line Top