Dii

        อีกระดับของการสร้างสรรค์สุนทรียะแห่งความงามที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อความงามทั้งภายในและภายนอกจากการค้นพบรหัสลับดีเอ็นเอ (DNA) อันเป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิตบนโลกกว้างใหญ่ มีความเชื่อมโยงกับความงามของผิวและการแสดงออกของโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึน้ กับมนุษย์เราทุกคนนั่น จึงเป็นมหัศจรรย์อันกล่าวได้ว่า ดีเอ็นเอ เป็นผู้กำหนด สุนทรียะแห่งความงาม ให้กับเราอย่างแท้จริง ผ่านรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ และที่สำคัญคือ...สุขภาพร่างกาย

            หากดีเอ็นเอในเซลล์สมบูรณ์แข็งแรง ร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงไปด้วยรหัสลับนีจึ้งเป็นที่มาของคำว่า Dii โดย D หมายถึง ดีเอ็นเอ ทั้ง ยังหมายรวมถึง D อันมาจากรากฐานเดิมคือ Divana สปาต้นกำเนิด และ i ทั้งสอง หมายถึง integration และ innovation นั่น คือการเป็นสปาและคลินิกที่ผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ ในชื่อ Dii Wellness Med Spa ที่มีสถาบันดีไอไอ เวลเนส (Dii Wellness Institute) ซึ่งประกอบด้วยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ รับรองมาตราฐานด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโปรแกรมทรีตเม้นท์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการดูแลสุขภาพผิวอย่างมีสุนทรียะ

            นพ.อมรศิษฐ์ พานศิลป์ ผู้อำนวยการ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แห่งสถาบันดีไอไอ เอสเธติก เปิดผยว่า “จุดเด่นของโปรแกรมความงามของที่นี่ นอกจากพัฒนาขึ้นจากหลักการของนวัตกรรมแบบบูรณาการแล้ว ที่สำคัญยังมีความหลากหลายที่สามารถนำเอามาใช้ผสมผสานกันได้อย่างเหมาะสมลงตัว เพื่อเน้นสร้างประสบการณ์แห่งความงามอันสมบูรณ์แบบ เช่น เอาโปรแกรมที่ยกกระชับหน้าด้วยเทคนิคต่างๆ มาผสมกัน อย่าง การใช้ไฮฟู (Hifu) ซึ่งเป็นเครื่องมือปล่อยคลื่นอัลตร้าซาวด์ตรงเข้าสู่ผิวเป็นจุดๆ ลึกถึงโครงสร้างเนื้อเยื่อชนั้ ใน ผสมผสานกับการฝังเข็มหน้าใสแบบศาสตร์จีนโบราณ เพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวและยกกระชับผิว หรือใช้โปรแกรมสลายไขมันด้วยเครื่อง RF มาผสมผสานกับการฉีดMesoFat ในการแก้ปัญหาความอ้วน ซึ่งทงั้ หมดจะเน้นตอบโจทย์การฟื้นฟู ดูแล และรักษาผิวทงั้ ผิวหน้าผิวตัว ตลอดจนช่วยลดน้ำหนัก สลายไขมันส่วนเกิน ทำให้รูปร่างสมส่วน และปรับสมดุลร่างกายทงั้ ภายใน และภายนอก เพื่อทำให้สุขภาพดีอย่างมีสุนทรียะ”

            การก่อเกิดของสถาบันดีไอไอ เอสเธติก ถือเป็นอีกมิติของการมอบความงามอันสร้างสรรค์ขึ้น อย่างประณีตและสูงค่า โดยเน้นสุนทรียะแห่งความงามที่ยงั่ ยืนทัง้ ภายในและภายนอก ภายใต้แนวคิดของการคิดค้นนวัตกรรมแบบบูรณาการ “ดีไอไอ เอสเธติก จะนำองค์ความรู้อิงหลักธรรมชาติและนวัตกรรมความงามลํ้าสมัยที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าและวิจัยมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ความงามที่เหมาะสมในแบบที่เป็นคุณ ดำเนินการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านรูปแบบคลินิกที่ไม่เหมือนใคร ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงซึ่งสถาบันพัฒนาขึ้นเอง มีแพทย์ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดก่อนรับบริการ ท่ามกลางบรรยากาศ และการดูแลปรนนิบัติที่ผ่อนคลายด้วยศาสตร์สปา บนพื้นฐานของความใส่ใจ ปลอดภัย และมีความเป็นมืออาชีพ

“ดังนั้น ผู้มาใช้บริการที่ดีไอไอ เอสเธติก จะได้รับประสบการณ์ความงามอันโดดเด่นจากนวัตกรรม แบบบูรณาการที่คลินิกอื่นไม่มี หรือสปาแห่งอื่นไม่มีกลับไปอย่างประทับใจแน่นอน...”

Medical Experttise

High Technology

Awards

Specialize Consult Team

Take care of counseling Team before and after the service

Facebook Line IG Top